Vuosi 2019-pääkuva

Vuosi 2019

Vuosi 2019 

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

 

Toteutuminen vuonna 2019

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2019 tasolla NN+142,98 m, joka on tason NN+142,80 m yläpuolella

· Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,17 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m)

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2019

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,75 m saavutettiin 11.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,63–143,75 m

Alkukesän ylin vedenkorkeus saavutettiin vasta kesäkuun toisella viikolla eikä aivan kuun alkupäivinä. Kesäkuun vedenkorkeudet olivat täsmällisesti tavoitevälillä. Suosituksen pyrkimykset täyttyivät pääosin.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN+143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN+143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2019

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN 143,49–143,54 m. Vedenkorkeus alitti suositustason 143,50 m enimmillään 1 cm kolmena vuorokautena.
 • Kesäkuun (11.6.) ylimmän ja elokuun alimman veden korkeuden ero oli 26 cm.
 • Vedenkorkeus ei ylittänyt tasoa NN+143,80 m.

 

Elokuussa vedenpinta pysyi suurimman osan ajasta suosituskorkeudella eikä vedenkorkeus ylittänyt tasoa NN+143,80 m. Suositus toteutui pääosin.

Suositus 4:

Loka–joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN+143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN+143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2019

 • Koitereen vedenpinta oli loka-joulukuussa välillä NN+143,37–143,75 m.

Suositus toteutui.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2