2017 alasivun pääkuva

Vuosi 2017

 

Vuosi 2017 

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2017

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2017 tasolla NN+143,44 m, joka on sekä ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m), että tason NN+142,80 m yläpuolella
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,28 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m)

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2017

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,68 m saavutettiin 7.–8.6.
 • Kesäkuun ylin vedenkorkeus NN+143,71 m saavutettiin 28.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,61–143,71 m

Kevät ja sulaminen alkoivat kylmän kevään takia selvästi keskimääräistä myöhemmin. Kevään ja alkukesän ylin vedenkorkeus saavutettiin kesäkuun alkupuolella, tosin myöhemmin kesäkuussa vedenpinta käväisi hieman tätä korkeammalla. Vedenpinnan korkeutta 143,75 m ei ylitetty.

Suosituksen pyrkimykset käytännöllisesti katsoen täyttyivät.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2017

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN +143,51 m – 143,62 m.
 • Kesäkuun (28.6.) ylimmän ja elokuun alimman veden korkeuden ero oli 20 cm. Alkukesän (7.–8.6.) ylimmän ja elokuun alimman erotus oli 17 cm. Alkukesällä vedenpinnan nousua pyrittiin rajoittamaan kuikan pesinnän ajaksi.

Elokuussa vedenpinta pysyi suosituskorkeudella, vedenpinnan lasku kesäkuulta elokuulle käytännössä toteutui.

Suositus 4:

Loka–joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN+143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN+143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2017

 • Koitereen vedenpinta on ollut loka-joulukuussa välillä NN+143,58 m–143,82 m

Suositus toteutui.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2