Koitereen säännöstely vuosi 2021 pääkuva

Koitereen säännöstely vuosi 2021 pääkuva

Koitereen säännöstely vuosi 2021 pääkuva

Vuosi 2021 teksti

Vuosi 2021

 

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

 

Toteutuminen vuonna 2021

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2021 tasolla NN+142,97 m, joka on 18 cm tason NN+142,80 m yläpuolella
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,33 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m)

 

Kevättalvi 2021 oli lämmin ja lunta satoi tavanomaista vähemmän. Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät selvästi.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

 

Toteutuminen vuonna 2021

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,68 m saavutettiin 24.–29.5. sekä 14.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,59–143,68 m

 

Kevät ja sulanta alkoivat tavanomaista aikaisemmin ja alkukesän ylin vedenkorkeus saavutettiin jo toukokuun puolella. Kesäkuun vedenkorkeus oli kuun viimeistä päivää lukuun ottamatta suositusvälillä. Suositus käytännöllisesti katsoen toteutui.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN+143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN+143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

 

Toteutuminen vuonna 2021

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN 143,45–143,60 m. Alkukuusta vedenpinta oli lähellä suosituksen ylärajaa. Kuun puolivälin jälkeen vedenkorkeus laski ja alitti suositustason 143,50 m kuun viimeisenä 13 vuorokautena enintään 5 cm.
 • Toukokuun ylimmän ja elokuun alimman vedenkorkeuden ero oli 23 cm.
 • Vedenkorkeus ei ylittänyt tasoa NN+143,80 m.

 

Elokuussa vedenpinta pysyi suurimman osan ajasta suosituskorkeudella eikä vedenkorkeus ylittänyt tasoa NN+143,80 m. Suosituksen pyrkimykset täyttyivät osittain.

Suositus 4:

Loka–joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN+143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN+143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

 

Toteutuminen vuonna 2021

 • Koitereen vedenpinta oli loka-joulukuussa enimmillään NN+143,53 m.

Suositus toteutui.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2