2016 alasivun pääkuva

Vuosi 2016

Vuosi 2016

Suositus 3:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2016

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2017 tasolla NN+143,18 m, joka on sekä ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m), että tason NN+142,80 m yläpuolella.
 •  Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,34 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2016

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,64 m saavutettiin toukokuun lopussa
 •  Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,52-143,63 m

 

Kesäkauden ylin vedenkorkeus saavutettiin jo ennen kesäkuun alkua. Kesäkuussa vedenpinta ei enää noussut alkukesän lukemia korkeammaksi, mutta vedenpinta oli kesäkuun lopussa hieman suositusta matalammalla lähinnä tavallista kuivemmasta keväästä johtuen.

Suosituksen pyrkimykset täyttyivät pääosin.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2016
 

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN +143,43 – 143,75 m.
 • Vedenpinta nousi heinäkuussa korkeammalle ja elokuun lopussa vedenpinta laski alle suositustason. Alkukesän ylimmän ja elokuun alimman veden korkeuden ero oli 20 cm

Vedenpinnan kesälaskua koskeva suositus toteutui. Pyritään jatkossa välttämään keski-kesällä suuria vedenpinnan vaihteluja, mikäli vain mahdollista.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2016

 • Koitereen vedenpinta on ollut loka-joulukuussa välillä 143,22-143,79

Suositus toteutui.

(Vattenfall, Marja Rankila)

 

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2