2018 alasivun pääkuva

Vuosi 2018

Vuosi 2018

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2018

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2018 tasolla NN+143,23 m, joka on sekä ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m), että tason NN+142,80 m yläpuolella
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,14 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m)

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2018

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,54 m saavutettiin 30.5.
 • Kesäkuun ylin vedenkorkeus NN+143,62 m saavutettiin 30.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,46–143,62 m
 • Runsaslumisen talven jälkeen seurasi vähäsateinen ja lämmin toukokuu, ja vedenpinta jäi suositustasoa alemmas. Alkukesän vedenkorkeuden nousu pysäytettiin tavanomaista alemmalle tasolle vesilintujen pesinnän turvaamiseksi

Alkukesän ylin vedenkorkeus saavutettiin jo touko-kesäkuun vaihteessa, mutta kesäkuun vedenkorkeudet jäivät tavoitetason alapuolelle. Suosituksen pyrkimykset täyttyivät osittain.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN+143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN+143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2018

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN 143,47–143,59 m.
 • Kesäkuun (30.6.) ylimmän ja elokuun alimman veden korkeuden ero oli 15 cm. Alkukesän (30.5.) ylimmän ja elokuun alimman erotus oli 7 cm. Alkukesällä vedenpinnan nousua pyrittiin rajoittamaan kuikan pesinnän ajaksi.
 • Vedenkorkeus ei ylittänyt tasoa NN+143,80 m.

Elokuussa vedenpinta pysyi suurimman osan ajasta suosituskorkeudella eikä vedenkorkeus ylittänyt tasoa NN+143,80 m. Suositeltu vedenpinnan lasku kesäkuulta elokuulle ei toteutunut. Suositus toteutui pääosin.

Suositus 4:

Loka–joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN+143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN+143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2018

 • Koitereen vedenpinta on ollut loka-joulukuussa välillä NN+143,13–143,81 m.

Suositus toteutui.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2