2008 alasivun pääkuva

Koitereen säännöstely- vuosi 2008

Vuosi 2008  

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

 • Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.
 • Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2008

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2008 tasolla 143,33 eli selvästi ajankohdan keskimääräisen tason (143,10) yläpuolella. Tämä johtui lähinnä koko talvikauden ajan tavanomaista korkeammalla tasolla pysyneistä tulovirtaamista.
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso Koitereella oli 142,42, kun se keskimäärin on ollut tasolla 142,06. Tämäkin poikkeuksellinen vedenkorkeus on seurausta lämpimästä talvikaudesta ja lumen varhaisesta sulamisesta.

Edellä olevan mukaan suosituksen pyrkimykset täyttyivät selvästi.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN 143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).


Toteutuminen vuonna 2008

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso 143,60 saavutettiin 2.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli Koitereella kesäkuussa tasolla 143,46 – 143,60.

Aikaisen kevään ja vähäsateisen toukokuun myötä Koitereen vedenpinnan nousu pysähtyi jo toukokuun puolivälissä, jonka jälkeen myös juoksutuksia alettiin vähentämään. Koitereen vedenpinta nousi kesäkuun alkuun mennessä juuri suositusalueen alarajalle tasolle 143,60 m. Vedenpinta pidettiin kesäkuussa kyseisen tason alapuolella lintujen pesinnän edesauttamiseksi. Edellä esitetyn perusteella suosituksen voidaan katsoa toteutuneen.
 

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).


Toteutuminen vuonna 2008

 • Koitereen vedenpinnan korkeus laski loppukesää kohti mentäessä ja oli elokuussa tasolla 143,36 – 143,60
 • Tason lasku kevään ylimmästä arvosta oli 24 cm
 

Edellä olevan perusteella suositukset Koitereen loppukesän vedenkorkeuksista ja vedenpinnan laskusta loppukesää kohti täyttyivät.

Suositus 4:

Loka - joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1-2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutumien vuonna 2008

 • Vedenpinnan korkeus vaihteli Koitereella loka-joulukuussa tasolla NN + 143,32 - 143,89 m.

Alkusyksy oli vähäsateinen ja Koitereen vedenpinta oli lokakuun alussa alle tason NN +143,40 m. Vedenkorkeus lähti kuitenkin lokakuun puolivälissä sateiden myötä nopeasti nousuun. Marras-joulukuussa vedenkorkeus oli pääosin hieman suositusrajan alapuolella kahta lyhytaikaista (3-4 päivän) ylitystä lukuun ottamatta. Ylitykset aiheutuivat voimakkaista sateista ja siitä, että yksi Pamilon koneistoista jouduttiin pysäyttämään korjausseisokkia varten marraskuun lopulla.

Edellä esitetyn perusteella suosituksen voidaan katsoa toteutuneen.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2