2015 alasivun pääkuva

Vuosi 2015

Vuosi 2015

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2015

  • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2015 tasolla NN+143,06 m, joka on ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m) alapuolella, mutta tason NN+142,80 m yläpuolella.
  • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli 3.4.2015 Koitereella NN+142,21 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m).

 

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

  • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2015

  • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,72 m saavutettiin 27.5.2015
  • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,56–143,67 m.

Kesäkauden ylin vedenkorkeus saavutettiin jo ennen kesäkuun alkua. Kesäkuussa vedenpinnan korkeus pysyi suositustasolla kuukauden viimeisiä päiviä lukuun ottamatta.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

  • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
  • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
  • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2015

  • Koitereen vedenkorkeus oli elokuussa tasolla NN +143,49–143,61 m eli muutaman päivän ajan 1 cm suositustason ala- tai yläpuolella. Muuten suositus toteutui. Vedenpinnan maksimitasoa koskeva suositus toteutui.
  • Vedenpinnan alin korkeus oli elokuussa NN +143,49 m eli n. 23 cm alkukesän ylintä vedenkorkeutta alempi. Vedenpinnan kesälaskua koskeva suositus toteutui.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

•  Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2015

Koitereen vedenkorkeuden korkein arvo loka-joulukuussa oli NN+143,89 m. Suositustason kaksi ylitysjaksot kestivät 4 sekä 3 päivää eikä niitä huomioida, joten suositus toteutui.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2