2012 alasivun pääkuva

Koitereen säännöstely- vuosi 2012

Vuosi 2012

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta. Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2012

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2012 tasolla NN+143,07 m, joka on noin ajankohdan keskimääräisellä tasolla (NN+143,10 m) ja tason NN+142,80 m yläpuolella.
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,26 m, joka oli selvästi korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m).

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2012

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,79 m saavutettiin 6.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,60–143,79 m.

Kevät oli runsassateinen ja märkä. Kevättulvat olivat odotettua suuremmat ja Pamilon voimalaitoksen juoksutus oli lähes maksimissa koko tulvien ajan. Suositus täyttyi olosuhteisiin nähden hyvin.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2012

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN+143,43–143,71 m.
 • Tason lasku kevään ylimmästä arvosta oli 36 cm
 • Vedenpinta ei noussut yli tason NN+143,80 m.

Heinäkuun loppu ja elokuun alku olivat hyvin sateisia ja elokuun alussa vedenkorkeus nousi yli suositusrajan, vaikka Pamilon juoksutus oli maksimissa. Vedenkorkeus saatiin kuitenkin laskettua loppukuusta. Suosituksen täyttyminen on tulkinnanvaraista.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2012

 • Vedenpinnan korkeus vaihteli Koitereella loka-joulukuussa tasolla NN + 143,43–143,82 m. Loka - joulukuussa vedenkorkeus oli jokaisena päivänä suositusrajan alapuolella ja näin ollen suositus täyttyi selvästi.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2