2014 alasivun pääkuva

Vuosi 2014

Vuosi 2014

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.
Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2014

  • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2014 tasolla NN+143,04 m, joka on ajan-kohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m) alapuolella, mutta tason NN+142,80 m yläpuolella
  • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli 12.4.2014 Koitereella NN+142,28 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m).

Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

  • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2014

  • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,42 m saavutettiin 2.6.2014
  • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,36–143,42 m.

Kevään ylin vedenkorkeus saavutettiin hyvin jo kesäkuun alussa, mutta vedenpinnan korkeus jäi alemmaksi kuin suosituksen taso kuivasta keväästä johtuen.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

  • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
  • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
  • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2014
Koitereen vedenpinnan korkeus oli kuivasta keväästä ja kesästä johtuen elokuussa tasolla NN +143,43–143,58 m eli osan kuusta hieman alle suositusrajan. Vedenpinnan maksimitasoa koskeva suositus toteutui.

Vedenpinnan laskutavoite alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta vähintään 20 cm:llä elokuussa ei toteutunut. Alkukesän ylin vedenkorkeus oli 1 cm matalampi kuin elokuun alin vedenkorkeus.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

  • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2014

Koitereen vedenkorkeuden korkein arvo loka-joulukuussa oli NN+143,74 m, joten suositus toteutui.

 

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2