2013 alasivun pääkuva

Vuosi 2013

Vuosi 2013

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

 • Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.
 • Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2013

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2013 tasolla NN+143,27 m, joka on sekä ajankohdan keskimääräisen tason (NN+143,10 m), että tason NN+142,80 m yläpuolella.
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,14 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m).
 • Suosituksen pyrkimykset täyttyivät.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2013

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,59 m saavutettiin 3.6. ja 10.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,50–143,59 m.
 • Kevään ylin vedenkorkeus saavutettiin hyvin kuun alkupäivinä, mutta vedenpinnan korkeus jäi alemmaksi kuin suosituksen taso.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2013

 • Koitereen vedenpinta jouduttiin Pamilon maapatojen patotöiden takia laskemaan heinäkuussa tasoon 143,35 m, ja rajoitus on jatkunut koko loppuvuoden ajan.
 • Suosituksia ei voitu noudattaa turvallisuussyistä.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2013

 • Koitereen vedenpinta on ollut välillä 143,19–143,46 m patoturvallisuuden takia
 • Suosituksen pyrkimykset täyttyivät

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2