Vuosi 2020-pääkuva

Vuosi 2020

Vuosi 2020 

 

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.

Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

 

Toteutuminen vuonna 2020

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2020 tasolla NN+143,69 m, joka on selvästi tason NN+142,80 m yläpuolella
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso oli Koitereella NN+142,61 m, joka oli korkeammalla kuin minivedenkorkeuden keskimääräinen arvo (NN+142,06 m)

 

Kevättalvi 2020 oli lämmin ja lunta satoi tavanomaista vähemmän. Edellä olevan perusteella suosituksen pyrkimykset täyttyivät selvästi.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN+143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2020

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso NN+143,77 m saavutettiin 8.6.
 • Vedenpinnan korkeus oli kesäkuussa tasolla NN+143,59–143,77 m
 • Kevättulvan suuruuden ja ajankohdan ennakoiminen oli hankalaa mm. epätarkkojen lumimäärätietojen takia. Juoksutuksia pienennettiin kesäkuun alussa liian aikaisin, jolloin vedenkorkeus nousi yli suositusrajan. Kesäkuun lopussa vedenkorkeus laski yhdeksi päiväksi alle suositusrajan.

Alkukesän ylin vedenkorkeus saavutettiin vasta kesäkuun toisella viikolla eikä aivan kuun alkupäivinä. Kesäkuun vedenkorkeus oli neljää päivää lukuun ottamatta suositusvälillä. Suosituksen pyrkimykset täyttyivät osittain.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN+143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN+143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2020

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli elokuussa tasolla NN 143,47–143,60 m. Alkukuusta vedenpinta oli lähellä suosituksen ylärajaa. Kuun puolivälin aikana vedenkorkeus laski ja alitti suositustason 143,50 m kahtena vuorokautena.
 • Kesäkuun (8.6.) ylimmän ja elokuun alimman veden korkeuden ero oli 30 cm.
 • Vedenkorkeus ei ylittänyt tasoa NN+143,80 m.

Elokuussa vedenpinta pysyi suurimman osan ajasta suosituskorkeudella eikä vedenkorkeus ylittänyt tasoa NN+143,80 m. Suosituksen pyrkimykset täyttyivät pääosin.

Suositus 4:

Loka–joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN+143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN+143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutuminen vuonna 2020

 • Koitereen vedenpinta oli loka-joulukuussa välillä NN+143,44–143,91 m.

Vedenkorkeus ylitti suositustason 143,85 m kahtena erillisenä jaksona, ensimmäisellä jaksolla noin 12 päivän ajan, toisella jaksolla noin kuuden päivän ajan. Suositus ei toteutunut.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2