Koitereen säännöstelysuositusten vuosittainen toteutuminen pääkuva

Koitereen säännöstelysuositusten vuosittainen toteutuminen

Vesistön säännöstelyn kehittämisselvityksiä on Suomessa viime vuosina tehty miltei kaikille suurille säännöstellyille järville. Pamilon voimalaitoksen yläpuolella sijaitsevan Koitereen säännöstelyn kehittämisestä neuvoteltiin laajan asianosaisryhmän kanssa yli kaksi vuotta ja syyskesällä 2006 neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen. Tällöin sovittiin mm. 22:sta erilaisiin ympäristöasioihin liittyvästä suosituksesta. Suosituksista neljä koskee Koitereen vedenpinnan korkeuksia eri vuodenaikoina. Vasemmalla olevissa linkeissä on lyhyt yhteenveto näiden vedenkorkeussuositusten toteutumisesta vuosittain.

Koitereen säännöstely yhteystiedot

Teppo Linjama 0295026199 teppo.linjama@ely-keskus.fi
Teemu Sarnola 0405796177 teemu.sarnola@vattenfall.com
Vattenfall valvomo 0290202549