2007 alasivun pääkuva

Koitereen säännöstely- vuosi 2007

Vuosi 2007

Suositus 1:

Talven ja kevään vedenkorkeudet

 • Pyritään pitämään vedenpinta helmikuun alussa (6.2.) vähintään korkeustasolla, joka ei heikennä rantavyöhykkeen eliöstön nykyistä tilannetta.
 • Pyritään nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia sellaisina keväinä, jolloin on ennustettu poikkeuksellisen pieni kevättulva, mikäli tästä ei aiheudu haittaa vesivoimatuotannolle.

Toteutuminen vuonna 2007

 • Koitereen vedenpinnan korkeus oli 6.2.2007 tasolla 143,65 eli huomattavasti ajankohdan keskimääräisen tason (143,10) yläpuolella. Tämä johtui lähinnä suuresta tulovirtaamasta lokamarraskuussa sataneen lumen sulettua lämpimien säiden johdosta vuoden loppuun mennessä. Lisäksi yksi Pamilon voimalaitoksen koneyksiköistä ei ollut koko talvikauden aikana käytettävissä konerevision johdosta.
 • Kevään vedenkorkeuden minimitaso Koitereella oli 142,74, kun se keskimäärin on ollut tasolla 142,06. Tämäkin poikkeuksellinen vedenkorkeus on seurausta lumen varhaisesta sulamisesta ja vastaavasi sen pienestä kevättalven vesiarvosta.

Edellä olevan mukaan suosituksen pyrkimykset täyttyivät selvästi.

Suositus 2:

Alkukesän vedenkorkeudet

 • Kesäkuussa vedenkorkeus pyritään pitämään tasolla NN 143,60–143,75 m märkiä keväitä lukuun ottamatta ja saavuttamaan ylin vedenkorkeus jo kuun alkupäivinä (tavoite: suositus toteutuu 8vuotena 10:stä).

Toteutuminen vuonna 2007

 • Alkukesän ylin vedenkorkeuden taso 143,81 saavutettiin jo 29.5.
 • Vedenpinnan korkeus oli Koitereella kesäkuussa tasolla 143,68 – 143,77.

Edellä olevan mukaan suositus ylimmän vedenkorkeuden saavuttamisen ajankohdasta täytyi reilusta ja suositus vedenkorkeuksista kesäkuussa täyttyi kesäkuun 1. päivää lukuun ottamatta.

Suositus 3:

Loppukesän vedenkorkeudet

 • Lasketaan elokuussa vedenpinta tasolle NN +143,50–143,60 m, mikäli tästä ei aiheudu kohtuuttomia voimataloustappioita (tavoite: suositus toteutuu 8 vuotena 10:stä).
 • Pyritään siihen, että vedenpinta laskisi kesän aikana alkukesän ylimmästä vedenkorkeudesta elokuun alimpaan vedenkorkeuteen vähintään 20 cm (tavoite: suositus toteutuu 7 vuotena 10:stä).
 • Vedenpinta ei poikkeuksellisia tilanteita (esim. koneistoremontit, poikkeukselliset vesiolosuhteet) lukuun ottamatta saa ylittää tasoa NN +143,80 m kuin lyhytaikaisesti (alle viikko).

Toteutuminen vuonna 2007

 • Koitereen vedenpinnan korkeus laski loppukesää kohti mentäessä ja oli elokuussa tasolla 143,39 – 143,66
 • Tason lasku kevään ylimmästä arvosta oli 42 cm

Edellä olevan mukaan suositukset Koitereen loppukesän vedenkorkeuksista ja vedenpinnan laskusta loppukesää kohti täyttyivät selvästi.

Suositus 4:

Loka – joulukuun vedenkorkeudet

 • Syksyn ja loppuvuoden ylimmät vedenkorkeudet pidetään tason NN +143,85 m alapuolella, mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa haittaa vesivoimatuotannolle. (tavoite: vedenpinta saa ylittää tason NN +143,85 m 1–2 vuotena 10:stä, lyhytaikaisia (alle viikko) ylityksiä ei oteta huomioon).

Toteutumien vuonna 2007

 • Koitereen vedenpinnan korkeus on tavanomaista selvästi lämpimämmän loka- joulukuun aikana vaihdellut välillä 143,52 – 143,79.

Edellä olevan mukaan suositus 4 loka - joulukuun vedenkorkeuksista täyttyi selvästi.

Suositusten vuosittainen toteutuminen linkkilista 2