Tietosuoja pääkuva

Murupolku

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietosuojavastaavana kunnassa toimii Ilse Soivanen.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on neuvoa, auttaa ja valvoa tietosuojan toteutumista kunnalla sekä neuvoa asiakkaita tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Ilse Soivanen Tietosuojavastaava Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi 040 104 3324 tietosuojavastaava@ilomantsi.fi

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800 00521 Helsinki Vaihde: 029 566 6700 tietosuoja@om.fi

Faksi: 029 56 66735, https://tietosuoja.fi/