Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset

Ilomantsin kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa palvelualoittain ryhmiteltynä, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom).

Julkaistavat päätökset on lyhennetty teknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä. Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä seuraavasti: viikon aikana tehdyt päätökset seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä.

Viranhaltijapäätökset 1.1.2021 lähtien linkkilista