Kunnan toimielimet pääkuva

Kunnan toimielimet pääkuva

Kunnan toimielimet pääkuva

Kunnan toimielimet

Kunnanvaltuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, valvoo kunnan etua ja käyttää sen puhevaltaa. Lautakunnat vastaavat oman toimialansa palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toimielinten esityslistat julkaistaan internetissä liitteineen kuusi päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan yleensä heti kokousten jälkeen internetissä