Talous pääkuva

Stategia ja talous

Strategia ja talous strategian tekstiä

Taloudellisuutta

Tasapainoinen talous on hyvinvoivan kunnan perusta. Kuntamme organisaatiorakenne muuttuu maailman mukana, sillä olemme nopeita reagoimaan. Uskomme moniosaajuuteen ja lisäämme tuottavuutta.

Johtajuutta

Ilomantsia johdetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyöllä. Työntekijät tekevät poliittisista linjauksista käytännön arkea. Kunnan omistamien yhtiöiden omistajaohjaus on jämäkkää ja tavoitteellista. Hallitusten jäsenillä on yhtiöiden toimialaan liittyvää kokemusta ja osaamista, jota hyödynnetään yhtiöiden päätöksenteossa.

Avustukset

Sivu arviointi ja palaute