Varhaiskasvatuspalvelut

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20h/vko.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka lähtee lapsen tarpeista ja mielenkiinnon kohteista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea ja täydentää kotien kasvatustehtävää.

Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Ilomantsissa Vunukan päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa päiväkodissa.

Ilomantsin varhaiskasvatuksessa noudatetaan Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelmaa

Ilomantsissa varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen esimies.


Varhaiskasvatuksen esimies
Iiris Kyykallio
Soihtulantie 5
82900 Ilomantsi
040 104 3145
iiris.kyykallio(at)ilomantsi.fi