Maksuttomuus tiedote sivuston kuva

Murupolku

Tiedote varhaiskasvatusmaksujen maksuttomuudesta ajalla 1.1.-31.12.24

Tiedote varhaiskasvatusmaksujen maskuttomuudesta ajalla 1.1.-31.12.2024

Ilomantsin kunnanhallitus on päättänyt (23.10.2023/§158), että Ilomantsin kunnan varhaiskasvatus on kokeiluvuoden 2024 aikana maksutonta, riippumatta perheen koosta tai tuloista, kun varhaiskasvatusta käytetään enintään 170 h/kk ja enintään 11 kk vuodessa. Ollakseen maksutonta koko vuoden, lapsella tulee olla vuoden aikana 4 vko poissaoloa varhaiskasvatuksesta. Mikäli tämä ei toteudu, peritään joulukuun 2024 maksu tammikuussa 2025. Tätä varten tarkistetaan perheen tulot ja laskutus tapahtuu valitun tuntiliukuman mukaan, liitteenä olevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden mukaisesti.

Loma-aikojen poissaolomerkinnät tehdään Daisyfamilyssä P- merkinnällä ja näiden merkintöjen perusteella katsotaan, onko lapsella vuodessa 4 vko poissaoloja.

Vaikka varhaiskasvatus on 11 kk maksutonta, 0- maksuluokka perustuu aina varhaiskasvatuksen tuntimäärä -varaukseen kuten tähänkin asti. Viikoittainen ja päivittäinen tuntivaraus tehdään Daisyfamilyn kautta. Tuntiliukumasta tehdään päätös ja tuntien käyttö on nähtävissä varauksia tehtäessä edelleen Daisyfamilyssä. Päivittäisen varauksen pohjalta tehdään henkilöstön työvuorot ja suhteutetaan oikea määrä henkilökuntaa suhteessa lapsimäärään koko päivän ajaksi, sekä hoidetaan lasten päivittäiset ateriatilaukset.

Palvelutarpeen liukumat ovat ennallaan eli           0-70 h/kk

                                                                             71-100 h/kk

                                                                           101-130 h/kk

                                                                           131-170 h/kk

                                                                           171-210 h/kk

Jos perhe haluaa muuttaa varhaiskasvatusaikavarausta liukumasta toiseen, siitä tulee tehdä muutosilmoitus sähköisesti eDaisyssa ja ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan. Muutos palvelutarpeeseen tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi.  Tuntiliukuman muutos tulee voimaan seuraavan kuun alusta.

Yli 170 h/kk tarvittava varhaiskasvatus on maksullista. Niiden perheiden kohdalla, jotka varaavat varhaiskasvatuspalvelun tuntiliukumaksi 171-210 h/kk laskutus tehdään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti (maksuperusteet liitteenä).

Mikäli lapsi toistuvasti ylittää 170 tunnin liukuman maksulliselle puolelle (171-210 h/kk), on Ilomantsin kunnalla oikeus laskuttaa ko. kuukauden varhaiskasvatusmaksu varhaiskasvatusmaksulain mukaisesti.

Joulukuun 2023 varhaiskasvatusmaksut laskutetaan tammikuussa 2024 niiden lasten osalta, joilla on maksupäätös maksullisesta varhaiskasvatuksesta.

Pyydämme kaikkia vanhempia tarkistamaan palvelutarpeen tuntiliukuman lastensa osalta ja päivittämään sen ajantasaiseksi tammikuun 2024 alkuun mennessä.