Tuntijaon kuva

Perusopetuksen tuntijako-

Perusopetuksen tuntijako

Aine/luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4 3 3 4
A-kieli / englanti 1 1 2 2 3 2 2 2 3
B-kieli / ruotsi           2 1 1 2
Matematiikka 3 3 4 3 4 4 3 4 4
Ympäristöoppi 2 2 3 3 2 2      
Biologia           0,5 1 1 1,5
Maantieto           0,5 1 1 1,5
Fysiikka           0,5 1 1,5 1
Kemia           0,5 1 1,5 1
Terveystieto             0,5 1,5 1

Katsomusaine/
elämänkatsomus

1 1 2 1 1 1 1 1 1
Historia         1,5 1,5 2 2  
Yhteiskuntaoppi       1 0,5 0,5     3
Musiikki 1 1 1 1 1 1 2    
Kuvataide 1 1 1 2 1 1 2    
Käsityö 2 2 2 2 2 2 2    
Liikunta 2 2 2 2 3 2 2 3 2
Kotitalous             3    
Oppilaanohjaus             0,5 0,5 1
Valinnaiset aineet:                  
taide- ja taitoaineet       1 1 1   3 2
muut valinnaisaineet       1 1 1 1 3 2
Oppilaan tuntimäärä 20 20 22 24 25 25 29 29 30

Peruskoulujen tuntijako lisä teksti

Esiopetusta annamme 4 tuntia päivässä työjärjestyksen mukaisina päivinä.
Varhennettu kielenopetus on alkanut 1. vuosiluokalla 1 h/vko englannin kielen opetuksella.
 

Yhteystiedot