Sivistystoimen avustukset

Sivistystoimen avustukset

Murupolku

Sivistystoimen avustukset

Yleistä avustuksista

Pääasiallinen hyvinvointilautakunnan avustusmuoto ovat yleisavustukset järjestöille, vapaille toimintaryhmille ja yksityisille. Lisäksi liikuntatoimi ostaa palveluita paikallisilta järjestöiltä ja muilta toimijoilta tapahtumien ja ohjauskertojen järjestämiseen. Sivistystoimi voi toimia kumppanina toimijoille ja tapahtumien järjestäjille tukemalla näitä joko pienellä rahapanoksella tai tarjoamalla tiloja.

Hyvinvointilautakunta jakaa tehtyjen esitysten perusteella vuosittain Kalevalan juhlavuoden rahastosta palkintoja kulttuurista, kansalaistoiminnoista ja liikunnasta ilomantsilaisille henkilöille ja ryhmille. Kalevalan juhlavuoden palkintojen esittämisestä tiedotetaan vuosittain erikseen paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla.

Vuoden 2021 avustukset

Vuoden 2021 yleisavustukset ovat haettavina 30.4.2021 klo 15.00 mennessä. Hyvinvointilautakunnalla on käytettävissään 15 000 euroa avustuksiin. Lautakunta päättää avustusten jakamisesta toukokuun 26. päivän kokouksessaan.

Yleisavustusta voivat hakea järjestöt, yksityishenkilöt ja vapaat toimintaryhmät.

Avustus haetaan pääosin sähköisesti, mihin on tarjolla opastusta. Sähköinen hakulomake löytyy joko osoitteesta https://miunpalvelut.fi/yhdistyksille tai www.ilomantsi.fi/lomakkeet Paperilomakkeita on saatavilla kirjaston lehtilukusalista, kunnanviraston palvelupisteeltä, liikuntahallin aulasta ja kunnan kotisivuilta osoitteesta www.ilomantsi.fi.

Avustuksen myöntämisperiaatteet

Yleisavustusten myöntämisen perusperiaatteena on, että kunta tukee matalan kynnyksen toimintaa, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tiedon toiminnasta on oltava kuntalaisten helposti saatavilla ja tarjonnan on oltava avointa kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena ovat myös harrastajien määrän kasvattaminen, harrastuslajien ja lajien ohjaajien määrän lisääminen sekä harrastamisen tason kohottaminen paikkakunnalla.

Avustuksen tarvetta arvioitaessa lautakunta ottaa huomioon hakijan varat ja velat, oman varainhankinnan, toimintasuunnitelman ja talousarvion. Avustusta ei voida myöntää enempää kuin hakijan talousarvioon on ennakoitu. Avustus ei voi olla hakijan ainoa varainhankintamuoto eikä järjestön talous saa perustua ainoastaan yleisavustuksen varaan.

Lautakunta arvioi myös hakijayhteisön jäsenistön aktiivisuuden ja toiminnan kehittymisen sekä uudistumisen muiden jakoperusteiden lisäksi. Jos hakija saa tukea kunnan muulta hallintokunnalta, sivistyslautakunta ei avustusta hakijaa.

Yksityishenkilölle ja toimintaryhmälle avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttäviä tositteita vastaan. Järjestöille avustus maksetaan lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman.

Liike- tai ammattimainen toiminta ei kuulu hyvinvointilautakunnan avustettavan toiminnan piiriin. Avustusta ei myönnetä julkaisuihin eikä matkoihin. Harrastusvälineiden hankintaa tai kurssi- ja koulutuskuluja ei tueta. Toimintaansa käynnistävä yhdistys voi saada ensimmäisenä toimintavuonna käynnistysavustuksen. Jos hakijan kotipaikka ei ole Ilomantsi, on hakijan perusteltava toimintansa paikallisvaikutus.