Sivistystoimen avustukset

Sivistystoimen avustukset

Murupolku

Sivistystoimen avustukset

Yleistä avustuksista

Ilomantsin kunnan hyvinvointilautakunta jakaa yleisavustuksia järjestöille, vapaille toimintaryhmille ja yksityisille. Lisäksi liikuntatoimi ostaa palveluita paikallisilta järjestöiltä ja muilta toimijoilta tapahtumien ja ohjauskertojen järjestämiseen. Sivistystoimi voi toimia kumppanina toimijoille ja tapahtumien järjestäjille tukemalla näitä joko pienellä rahapanoksella tai tarjoamalla tiloja.

Hyvinvointilautakunta jakaa tehtyjen esitysten perusteella vuosittain Kalevalan juhlavuoden rahastosta palkintoja kulttuurista, kansalaistoiminnoista ja liikunnasta ilomantsilaisille henkilöille ja ryhmille. Kalevalan juhlavuoden palkintojen esittämisestä tiedotetaan vuosittain erikseen paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla.

Vuoden 2024 avustukset

Yleisavustukset vuodelle 2024 ovat haettavana. Hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisestä kokouksessaan 22.5.2024. Avustuksiin on varattu 15 000 euroa. Tutustu jakoperiaatteisiin alta ja jätä hakemus 30.4.2024 mennessä. Avustus haetaan pääosin sähköisesti, mihin on tarjolla opastusta. Sähköinen hakulomake löytyy joko osoitteesta https://miunpalvelut.fi/ tai www.ilomantsi.fi/lomakkeet. Paperilomakkeita on saatavilla kirjaston lehtilukusalista, kunnanviraston palvelupisteeltä, liikuntahallin aulasta ja kunnan kotisivuilta osoitteesta www.ilomantsi.fi.

Yleisavustuksia voivat hakea järjestöt, vapaat toimintaryhmät ja yksityishenkilöt. Yleisavustusten myöntämisen perusperiaatteena on, että kunta tukee matalan kynnyksen toimintaa, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia ja on avointa kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tavoitteena ovat myös harrastajien määrän kasvattaminen, harrastuslajien ohjaajien määrän lisääminen sekä harrastamisen tason kohottaminen paikkakunnalla.

Avustuksen tarvetta arvioitaessa lautakunta ottaa huomioon hakijan varat ja velat, oman varainhankinnan, toimintasuunnitelman ja talousarvion. Avustusta ei voida myöntää enempää kuin hakijan talousarvioon on ennakoitu. Avustus ei voi olla hakijan ainoa varainhankintamuoto eikä järjestön talous saa perustua ainoastaan yleisavustuksen varaan. Lautakunta arvioi myös hakijayhteisön jäsenistön aktiivisuuden ja toiminnan kehittymisen sekä uudistumisen muiden jakoperusteiden lisäksi. Jos hakija saa tukea kunnan muulta hallintokunnalta, hyvinvointilautakunta ei avusta hakijaa.

Yksityishenkilölle ja toimintaryhmälle avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttäviä tositteita vastaan. Järjestöille avustus maksetaan lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman.

Liike- ja ammattimainen toiminta ei kuulu hyvinvointilautakunnan avustettavan toiminnan piiriin. Avustusta ei myönnetä julkaisuihin eikä matkoihin. Harrastusvälineiden hankintaa tai kurssi- ja koulutuskuluja ei tueta. Toimintaansa käynnistävä yhdistys voi saada ensimmäisenä toimintavuonna käynnistysavustuksen. Jos hakijan kotipaikka ei ole Ilomantsi, on hakijan perusteltava toimintansa paikallisvaikutus.

 

Hyvinvointialueen järjestöavustukset