Perusopetuksen kuljetuskuva

Perusopetuksen kuljetukset

Perusopetuksen koululaiskuljetukset

 

Oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja hyvinvointilautakunnan hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.