Vesi ja viemäriverkoston pääkuva

Murupolku

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Hakemuslomakkeita saa teknisestä toimistosta.

Omistajan vaihdos

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa on uuden omistajan toimitettava jäljennös kauppakirjasta tekniseen toimistoon, jotta vesiliittymäsopimus voidaan siirtää uuden omistajan nimiin. Vesimittari on luettava aina omistajan vaihdoksen yhteydessä.

Entisen omistajan tulee ilmoittaa mihin osoitteeseen lähetetään loppulasku.

Vesihuoltolaitos


Vesihuoltolaitos

Ilomantsin vesilaitoksella on kaksi päävedenottamoa, joista pumpataan pohjavettä vuosittain noin 250 000 m³. Jakeluverkostoa on vesilaitoksella 97,6 km. Vesisäiliöitä on yksi, kirkonkylän vesitorni 600 m³.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on esitetty kartassa.

Viemärilaitos


Viemärilaitos

Ilomantsissa on kaikkiaan 13 jätevedenpumppaamoa, joiden avulla jätevesi pumpataan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Viemäriverkostoa alueella on yhteensä 52 km. Verkostoon liittyneitä on reilut 800 kiinteistöä. Jätevesiä Ilomantsin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2013 noin 550 000 m³. Jätevesilaitoksella otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivolietteet haja-asutusalueelta. 

Puhdistuksen vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan velvoitetarkkailuna. Tarkkailua hoitaa  Eurofins Ahma Oy. Tarkkailua valvoo Pohjois-Karjalan Ely-keskus.

Ilomantsin kunnan Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.