Katualueiden hoito ja kunnossapito pääkuva

Murupolku

Katualueiden hoito ja kunnossapito

Kevyen liikenteen laatukäytävät

Ilomantsin kevyenliikenteen laatukäytävät ovat väyliä, joiden kunnossapitoon kiinnitetään erityisesti huomiota, jotka aurataan ja hiekoitetaan talvisin ensimmäisenä jne.

Kunnossapito

Ilomantsin kunta rakentaa ja peruskorjaa asemakaavatiet ja muut liikenneväylät ja -alueet kunnan valvomina töinä. Yksityiset maanrakennusurakoitsijat suorittavat maankaivu- ja osin maansiirtotyöt.
Teiden päällystystyöt teetetään alan urakoitsijoilla.

Liikenneväylien talvikunnossapito jakautuu teknisen osaston ja yksityisten urakoitsijoiden kesken. ELY-keskus hoitaa omat kaava-alueella sijaitsevat tieosuutensa.

Teiden muun kunnossapidon mm. teiden höyläys, lanaus sekä hiekoittaminen hoitaa kunta. Tievalaistuksen rakentaa ja ylläpitää kunta.

Kunnan hoidossa on teitä ja kevyenliikenteenväyliä lähes 38 kilometriä, sekä tievalaistusta noin 1130 valopistettä.

Ely-keskuksen hoidossa olevat tiet

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen järjestämisestä ja liikenteen viranomaispalveluista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon
0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä ajanvarauksella.

Sähköposti  tekninen@ilomantsi.fi

Katuvalaistuksista, katu- ja yleisistä alueista koskevat palautteet  tekninen@ilomantsi.fi kautta.

Tienkäyttäjän linja

Tienkäyttäjän linja

0200 2100 (pvm/mpm) 
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista, 24 h

Tienkäyttäjän linja

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.