Ilmoitusmenettely pääkuva

Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelyn alaisia toimenpiteitä ovat mm.

  • katos, talousrakennus (alle 30m2, haja-asutusalue)
  • aurinkokeräin
  • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (haja-asutusalue)
  • vesikatteen tai sen värityksen muutos
  • rakennuksen julkisivun ja värityksen olennainen muuttaminen (kaava-aluella toimenpidelupa)
  • parvekelasitus

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Ilmoitusmenettelyä varten tarvittavat asiakirjat

Ilmoituslomake (1 kpl)
Ilmoituslomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta. Hakijana rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen).

Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (1 kpl)
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta.

Kartat (2 kpl)
Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta kaava-alueen lupiin (saa tekniseltä osastolta), kiinteistörekisterin karttaote (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai rakennusvalvonnasta)

Asemapiirustus (2 kpl)

Muut liitteet
Liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoa liitteistä saa rakennusvalvonnasta.

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.