Uusi oppilas kuva

Uusi oppilas

Tervetuloa uusi oppilas!

Pogostan koulussa järjestetään opetusta seuraavasti:
 
0.-6. luokkien ja ryhmien a, b ja c:n opetus on Pogostan alakoulun tiloissa, Ylätie 8, Ilomantsi.

Esikouluun ilmoittaudutaan 1.3.2019 mennessä, ilmoittautumispäivä on sama kaikissa kunnan kouluissa. Ensimmäiselle luokalle ei tarvitse ilmoittautua, mikäli oppilas käy koulussamme esiluokkaa. Mikäli oppilas ei ole käynyt kunnassamme esiopetusta ja hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuonna 2019 ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta sähköisesti 1.3.2019 mennessä.

7.-9. luokkien opetus Pogostan yläkoulussa, Pogostantie 15 a, Ilomantsi.

6. luokan keväällä kaikki seuraavan syksyn 7. luokkalaisten huoltajat saavat täytettäväksi "Kyselyn tuleville 7. luokkalaisille", jossa tiedustellaan koulun käyntiin liittyviä asioita. 6. luokan keväällä Pogostan koulun rehtori, koulukuraattori, oppilaanohjaaja ja erityisopettaja tapaavat 6. luokan luokanohjaajan ja oppilaat. Lisäksi Pogostan koulussa järjestetään  keväällä tutustumispäivä uusille 7. luokan oppilaille.

Ilomantsin kuntaan muuttavien oppilaiden tietoja toivomme saavan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoittautumisvaiheessa on hyvä olla esillä oppilaan KELA-kortti,  4., 5., 6., 7., 8. ja 9. vuosiluokalle ilmoittautuessa on hyvä pohtia etukäteen koulumme valinnaisainetarjontaa opiskeluvuotta ajatellen.

Valinnaisainetarjonta

4.-6.vuosiluokka
7. vuosiluokka
8. vuosiluokka
9. vuosiluokka

Yhteystiedot

Rauni Kolehmainen

Rehtori
040 104 3160
rauni.kolehmainen@ilomantsi.fi

Kaisu Saari

Apulaisrehtori
040 104 3130
kaisu.saari@edu.ilomantsi.fi

Elina Laakkonen

Toimistosihteeri
040 104 3161
elina.laakkonen@ilomantsi.fi

Ilmoitus esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittaumisesta