Kouluun ilmoittautuminen kuva

Murupolku

Kouluun ilmoittautuminen

Esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittautuminen


Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
 

Ilomantsin kunnassa ilmoittaudutaan esiopetukseen 31.3.2024 mennessä


Vuonna 2018 syntyneet, kuluvana kalenterivuonna kuusi vuotta täyttävät lapset ilmoitetaan esiopetukseen. Esiopetusikäisten lasten koteihin lähetetään ohjeistus esikouluun ilmoittautumisesta. Ilomantsissa esiopetus järjestetään Pogostan koulussa.

Esiopetuksen lukuvuonna 2024-2025 aloittavien oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta maanantaina 22.4.2024 klo 17.30. 

Esiopetuksen aloittaville järjestetään kouluun tutustuminen keskiviikkona 24.4.2024 klo 9.00-10.00.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen ja esioppilaiden koululaiskuljetustiedot kartoitetaan toukokuulla 2024 Wilman kautta.

Perusopetukseen ilmoittautuminen Ilomantsin kunnassa 31.3.2024 mennessä


Mikäli tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävä lapsi ei ole osallistunut Ilomantsin kunnan järjestämään esiopetukseen lukuvuonna 2023-2024, on hänet ilmoitettava perusopetukseen puhelimitse numeroon 040 104 3130/Kaisu Saari. Jos lapsi on osallistunut kunnan järjestämään esiopetukseen, koulu siirtää hänet automaattisesti perusopetuksen oppilaaksi, ellei ole ilmoitettu toisin.

Muina aikoina ilmoittautuvien oppilaiden huoltajien tulee ottaa yhteyttä yhtenäisen perusopetuksen rehtoriin, Kaisu Saareen 040 104 3130.

 

Uusi oppilas

Tervetuloa uusi oppilas!

Pogostan koulussa järjestetään opetusta seuraavasti:
 
0.-6. luokkien opetus on Pogostan alakoulun tiloissa, Ylätie 10a, Ilomantsi.

Esikouluun ilmoittaudutaan 31.3.2023 mennessä. Ensimmäiselle luokalle ei tarvitse ilmoittautua, mikäli oppilas käy koulussamme esiluokkaa. Mikäli oppilas ei ole käynyt kunnassamme esiopetusta ja hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuonna 2023 ilmoittautuminen puhelimitse yhtenäisen perusopetuksen rehtorille Kaisu Saarelle numeroon 040 104 3130.

7.-9. luokkien opetus Pogostan yläkoulussa, Ylätie 10 d, Ilomantsi.

6. luokan keväällä kaikki seuraavan syksyn 7. luokkalaisten huoltajat saavat täytettäväksi "Kyselyn tuleville 7. luokkalaisille", jossa tiedustellaan koulun käyntiin liittyviä asioita. 6. luokan keväällä Pogostan koulun rehtori, koulukuraattori, oppilaanohjaaja ja erityisopettaja tapaavat 6. luokan luokanohjaajan ja oppilaat. Lisäksi Pogostan koulussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä tutustumispäivä uusille 7. luokan oppilaille.

Ilomantsin kuntaan muuttavien oppilaiden tietoja toivomme saavan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoittautumisvaiheessa on hyvä olla esillä oppilaan KELA-kortti,  4., 5., 6., 7., 8. ja 9. vuosiluokalle ilmoittautuessa on hyvä pohtia etukäteen koulumme valinnaisainetarjontaa opiskeluvuotta ajatellen.

 

Valinnaisainetarjonta 2024-2025

4. - 6. luokkien valinnaisaineopas

7. luokkien valinnaisaineopas

8. luokkien valinnaisaineopas

9. luokkien valinnaisaineopas

Yhteystiedot