Purkamislupa pääkuva

Purkamislupa/-ilmoitus

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Purkamislupahakemus
 

Yhteystiedot

Jari Ahponen

toimitilaesimies
040 104 3305
jari.ahponen@ilomantsi.fi

Margit Jaatinen

Asuntosihteeri
040 104 3321
margit.jaatinen@ilomantsi.fi

Anita Laatikainen

Osastosihteeri
040 104 3302
anita.laatikainen@ilomantsi.fi