Aamu- ja iltapäivätoimintamaksut kuva

Maksut

Aamu- ja iltatoimintamaksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista päättää hyvinvointilautakunta.

Maksut ovat:

  • alle 20 tuntia/viikko 70 euroa
  • yli 20 tuntia/viikko 115 euroa.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen voidaan myöntää erillisen selvityksen pohjalta. Erityisen tuen 11- vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevilta lapsilta ei peritä maksua erityishuollosta ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista säädettyjen lakien perusteella.

Yhteystiedot

Kaisu Saari

Apulaisrehtori
040 104 3130
kaisu.saari@edu.ilomantsi.fi