Yksityistiet pääkuva

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Kuntaympäristölautakunta vahvistaa jakoperusteet. Hakemukset on jätettävä vuosittain huhtikuussa, nyt 12.4.2019 mennessä.
 

Yksityisteiden peruskorjausavustus

Kuntaympäristölautakunnan 13.12.2018 §107  tekemän päätöksen mukaisesti yksityisteiden on mahdollista hakea kunnalta tien peruskorjausavustusta.
Avustuksen myöntämisperusteet

  • maksetaan sellaisille teille, joissa on ympärivuotinen asutus
  • maksetaan vain viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen saakka
  • tien pituus on vähintään 0,5 km

Avustuksen määrä

Tiet, jotka saavat perusparannukseen valtionavustusta ovat oikeutettuja saamaan 20 % kunnan avustusta perusparannuksen toteutuneista kustannuksista. Kuitenkin enintään 20 % kustannusarviosta.
Muiden teiden osalta avustus on 50 % toteutuneista kustannuksista. Kuitenkin enintään 50 % kustannusarviosta.

Hakeminen

Avustusta voi hakea  vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen kustannusarvio ja se mitä peruskorjaustöitä on tarkoitus tehdä esim. ojien parantaminen, kivien poisto, rumpujen uusiminen, sorastus ym.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan tehdyn viranhaltijapäätöksen mukaan, sen jälkeen kun hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä ja hakija on esittänyt laskut syntyneistä kustannuksista. 

 

Tiejaosto

Tiejaosto toimii kuntaympäristölautakunnan alaisena jaostona, jonka tehtävänä on käsitellä yksityisteihin liittyviä tietoimitusasioita ja valitusasioita sekä suorittaa katselmuksia.

Valtuustokaudelle 2017-2021 tiejaostoon kuuluvat

Eila Piippo (pj), varajäsen Riitta Kareinen
Risto Ikonen (vpj), varajäsen Tuula Pikkarainen
Kauko Jyrkönen, varajäsen Arja Hassinen

Tiejaoston koolle kutsujana ja sihteerinä toimii kuntatekniikan esimies.