Yksityistiet pääkuva

Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden avustukset

Yksityistiet

Yksityisteiden peruskorjausavustus

Kuntaympäristölautakunnan 8.12.2020 § 62  tekemän päätöksen mukaisesti yksityisteiden on mahdollista hakea kunnalta tien peruskorjausavustusta.
Avustuksen myöntämisperusteet

  • maksetaan sellaisille teille, joissa on ympärivuotinen asutus
  • maksetaan vain viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen saakka
  • tien pituus on vähintään 0,5 km

Avustuksen määrä

Tiet, jotka saavat perusparannukseen valtionavustusta ovat oikeutettuja saamaan 20 % kunnan avustusta perusparannuksen toteutuneista kustannuksista. Kuitenkin enintään 20 % kustannusarviosta.
Muiden teiden osalta avustus on 50 % toteutuneista kustannuksista. Kuitenkin enintään 50 % kustannusarviosta.

Hakeminen

Avustusta voi hakea  vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen kustannusarvio ja se mitä peruskorjaustöitä on tarkoitus tehdä esim. ojien parantaminen, kivien poisto, rumpujen uusiminen, sorastus ym.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan tehdyn viranhaltijapäätöksen mukaan, sen jälkeen kun hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä ja hakija on esittänyt laskut syntyneistä kustannuksista. 

 

Tiejaosto

Tiejaosto toimii kuntaympäristölautakunnan alaisena jaostona, jonka tehtävänä on käsitellä yksityisteihin liittyviä tietoimitusasioita ja valitusasioita sekä suorittaa katselmuksia.

Valtuustokaudelle 2017-2021 tiejaostoon kuuluvat

Eila Piippo (pj), varajäsen Riitta Kareinen
Risto Ikonen (vpj), varajäsen Tuula Pikkarainen
Kauko Jyrkönen, varajäsen Arja Hassinen

Tiejaoston koolle kutsujana ja sihteerinä toimii kuntatekniikan esimies.

Yhteystiedot

Yksityistiet vasemmanpuoleiset linkit

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

(Kuntaympäristölautakunta 8.12.2020 § 63)

Vuoden 2021 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet:

  1. Avustusta maksetaan sellaisille teille, joissa on ympärivuotinen asutus ja tien pituus on vähintään 0,5 km.
  2. Avustusta maksetaan vain viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen saakka.
  3. Maksettava avustus on 185 €/km.
  4. Sellaisille teille, jotka ovat läpikulkuteitä tai tien varrella sijaitsee toimiva koulukiinteistö tai tien liikennemäärät ovat muuten suuria, voidaan avustus maksaa 43 €/km suurempana.
  5. Avustus voidaan maksaa joko perustetun tiehoitokunnan tilille tai hakijan omalle tilille.
  6. Avustusten maksattamisesta huolehtii kuntatekniikan esimies lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti.