Yksityistiet pääkuva

Yksityisteiden avustukset - otsikko

Yksityisteiden avustukset

Yksityistiet

Yksityisteiden peruskorjausavustus

Kuntaympäristölautakunnan 23.3.2021 §10  tekemän päätöksen mukaisesti yksityisteiden on mahdollista hakea kunnalta tien peruskorjausavustusta.

Kunta avustaa tiehoitokuntien peruskorjaushankkeita vuosittaisen talousarvioonsa varaamansa määrärahan puitteissa:


Tien peruskorjauksen kustannusarvio enintään 10 000 €.

 • Kunnan avustusta saatavilla 50% toteutuneista kuluista, kuitenkin enintään 5000 €.
 • Tiekunnan saadessa valtion avustusta, kunnan avustus 20% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 2000 €.

Tien peruskorjauksen kustannusarvio yli 10 000 €.

 • Kunnan avustusta saatavilla 40% toteutuneista kuluista, kuitenkin enintään 15 000 €.
 • Tiekunnan saadessa valtion avustusta, kunnan avustus 15% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 €.
 • Ainoastaan rekisteröityneet tiekunnat voivat hakea avustusta
 • Tien vähittäispituutta ei ole
 • Avustusta maksetaan yksityistien vakituisen asutuksen osuudelle (avustettava osuus lasketaan viimeiseen vakituiseen asuntoon saakka).
 • Avustuksessa huomioidaan ainoastaan yksityishenkilöiden osalta olevat kustannukset, avustus ei koske järjestöjä, yhtiöitä, yhdistyksiä ja julkisyhteisöjä.
 • Tien peruskorjausavustusta saadessaan tiekunta on oikeutettu saamaan peruskorjausavustusta seuraavan kerran 10 vuoden kuluttua.

Avustuksen käytön valvonta

 • Kunta valvoo tien peruskorjaukseen saatujen varojen käyttöä, suorittamalla maastotarkastuksia.
 • Avustusta maksetaan työn edistymisen mukaan.
 • Avustuksen saanut on velvollinen tarpeen vaatiessa antamaan selvityksen varojen käytöstä.
 • Mikäli avustusta on saatu väärin perustein, virheellisten tietojen tai avustuksen käytön osalta, kunta voi periä myöntämänsä avustuksen takaisin tai osittain.

Avustuksen hakeminen

 • Vapaamuotoinen selostus korjaushankkeesta
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Yksityistien virallinen nimi (Maanmittauslaitoksen rekisteristä)
  • Avustettavalta osuudelta karttaote
  • Avustusta hakevien osakkaiden luettelo
  • Tiehoitokunnan kokouksen päätös korjauksen toteuttamisesta (kokousasiakirja liitteeksi)
  • Hankkeen nimetty vastuuhenkilö yhteystietoineen

Yhteystiedot

Yksityistiet vasemmanpuoleiset linkit

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

(Kuntaympäristölautakunta 29.03.2022 § 19)

Vuoden 2022 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet:

 1. Avustusta maksetaan sellaisille teille, joissa on ympärivuotinen asutus ja tien pituus on vähintään 0,5 km.
 2. Avustusta maksetaan vain viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen saakka.
 3. Maksettava avustus on 185 €/km.
 4. Sellaisille teille, jotka ovat läpikulkuteitä tai tien varrella sijaitsee toimiva koulukiinteistö tai tien liikennemäärät ovat muuten suuria, voidaan avustus maksaa 43 €/km suurempana.
 5. Avustus voidaan maksaa joko perustetun tiehoitokunnan tilille tai hakijan omalle tilille.
 6. Avustusten maksattamisesta huolehtii kuntatekniikan esimies lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti.