Yksityistiet pääkuva

Yksityisteiden avustukset - otsikko

Yksityisteiden avustukset

Yksityistiet

Yksityistien kunnossapitoavustukset vuonna 2024!

Yksityisteiden peruskorjausavustus

Kuntaympäristölautakunnan 23.3.2021 §10  tekemän päätöksen mukaisesti yksityisteiden on mahdollista hakea kunnalta tien peruskorjausavustusta.

Kunta avustaa tiehoitokuntien peruskorjaushankkeita vuosittaisen talousarvioonsa varaamansa määrärahan puitteissa:


Tien peruskorjauksen kustannusarvio enintään 10 000 €.

 • Kunnan avustusta saatavilla 50% toteutuneista kuluista, kuitenkin enintään 5000 €.
 • Tiekunnan saadessa valtion avustusta, kunnan avustus 20% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 2000 €.

Tien peruskorjauksen kustannusarvio yli 10 000 €.

 • Kunnan avustusta saatavilla 40% toteutuneista kuluista, kuitenkin enintään 15 000 €.
 • Tiekunnan saadessa valtion avustusta, kunnan avustus 15% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 €.
 • Ainoastaan rekisteröityneet tiekunnat voivat hakea avustusta
 • Tien vähittäispituutta ei ole
 • Avustusta maksetaan yksityistien vakituisen asutuksen osuudelle (avustettava osuus lasketaan viimeiseen vakituiseen asuntoon saakka).
 • Avustuksessa huomioidaan ainoastaan yksityishenkilöiden osalta olevat kustannukset, avustus ei koske järjestöjä, yhtiöitä, yhdistyksiä ja julkisyhteisöjä.
 • Tien peruskorjausavustusta saadessaan tiekunta on oikeutettu saamaan peruskorjausavustusta seuraavan kerran 10 vuoden kuluttua.

Avustuksen käytön valvonta

 • Kunta valvoo tien peruskorjaukseen saatujen varojen käyttöä, suorittamalla maastotarkastuksia.
 • Avustusta maksetaan työn edistymisen mukaan.
 • Avustuksen saanut on velvollinen tarpeen vaatiessa antamaan selvityksen varojen käytöstä.
 • Mikäli avustusta on saatu väärin perustein, virheellisten tietojen tai avustuksen käytön osalta, kunta voi periä myöntämänsä avustuksen takaisin tai osittain.

Avustuksen hakeminen

 • Vapaamuotoinen selostus korjaushankkeesta
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Yksityistien virallinen nimi (Maanmittauslaitoksen rekisteristä)
  • Avustettavalta osuudelta karttaote
  • Avustusta hakevien osakkaiden luettelo
  • Tiehoitokunnan kokouksen päätös korjauksen toteuttamisesta (kokousasiakirja liitteeksi)
  • Hankkeen nimetty vastuuhenkilö yhteystietoineen

Yhteystiedot

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.

Yksityistiet vasemmanpuoleiset linkit

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

(Kuntaympäristölautakunta 29.03.2022 § 19)

Vuoden 2022 yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet:

 1. Avustusta maksetaan sellaisille teille, joissa on ympärivuotinen asutus ja tien pituus on vähintään 0,5 km.
 2. Avustusta maksetaan vain viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen saakka.
 3. Maksettava avustus on 185 €/km.
 4. Sellaisille teille, jotka ovat läpikulkuteitä tai tien varrella sijaitsee toimiva koulukiinteistö tai tien liikennemäärät ovat muuten suuria, voidaan avustus maksaa 43 €/km suurempana.
 5. Avustus voidaan maksaa joko perustetun tiehoitokunnan tilille tai hakijan omalle tilille.
 6. Avustusten maksattamisesta huolehtii kuntatekniikan esimies lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti.