Vesihuolto pääkuva

Murupolku

Vesihuollon asiakaskysely

Vesilaitoksen asiakaskysely

Hei Vesihuoltolaitoksen asiakas, järjestämme asiakaskyselyn ajalla 14.10.-4.11.2019. Vastaamaan pääset klikkaamalla alla olevaa linkkiä, kyselylomakkeita on saatavana myös kunnan palvelupisteellä.

Linkki kyselyyn

Suoritamme vesimittareiden luennan Kirkonkylän ja Mekrijärven vesiasiakkaille viikosta 42. alkaen.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen toimintaan kuuluu talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen kuluttajille, jäteveden käsittely sekä lopputuotteen kompostointi.

Vesihuolto alateksti

Vesihuolto kattaa veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä, vedenkäsittelyn ja veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille sekä viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen ja käsittelyn.

Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuslomake

Vesihuoltolaitoksen päivystys

Vesihuoltolaitoksen päivystys (työajan ulkopuolella) 040 104 3351

Kunnan lomakkeet