Vesihuollon vikapäivystys pääkuva

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys

Talousveden muuttunut maku, väri ja haju

Ilmoitamme käyttökatkoista aina etukäteen, mikäli se vain on mahdollista. Korjaustöiden jälkeen voi vesijohdosta irrota saostumia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, esimerkiksi haju- ja värivirheitä sekä veden sameutta. Jos veden laadussa näyttää olevan vikaa, juoksuta vettä runsaasti ja tarkkaile, tapahtuuko veden laadussa muutoksia. Mikäli juoksutus ei paranna veden laatua, ilmoita asiasta vikapäivystykseen.

Kiinteistön omat putket vaikuttavat

Veden maku, haju, ja lämpötila voivat myös muuttua veden seisoessa kiinteistön omissa putkissa. Varsinkin vanhat galvanoidut putket antavat metallimaista tai ummehtunutta makua veteen. Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta. Ellei kyse ole vesikatkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, kuten isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Veden juoksuttaminen auttaa.

Sakkaista tai harmaata vettä

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia esim. ruskeaa rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, mikä näkyy harmaana vetenä. Mikäli harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Ummehtunut maku

Jos vesi on seissyt yön talon putkistossa ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veteen voi tulla ummehtunut maku. Veden juoksuttaminen auttaa.

Vesihuoltolaitoksen päivystys

Vesihuoltolaitoksen päivystys (työajan ulkopuolella) 040 104 3351 VAIN PUHELUT, EI TEKSTIVIESTEJÄ

TIEDOTE 5.2.2021: Vesihuoltolaitos pyytää ilmoittamaan poikkeavista vesihavainnoista päivystäjän puhelinnumeroon 040 104 3351.

Vesihuoltolaitos pyytää ilmoittamaan poikkeavista vesihavainnoista päivystäjän puhelinnumeroon 040 104 3351.

Vesihuoltolaitoksen häiriöiden viestintä-1