vesihuolto avustukset pääkuva

Vesihuollon avustukset

Kunnanvaltuuston myöntämä määräraha, joka on tarkoitettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevien vakituisesti asuttujen asuinkiinteistöjen vesihuollon järjestämiseen.
Avustusta voit saada

Puhdasvesi

 • veden hankinta, kaivot ja vesijohdot rakennuksen ulkoseinään saakka.

Jätevesi

 • jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentaminen viemärijohdot rakennuksen ulkoseinään saakka (saostus- ja imeytyskaivot, imeytys- ja suodatinkentät, pumppaamot ja muut puhdistuslaitteet).

Avustuksen hakeminen

 • haettavissa ympärivuoden
 • toimita hakemus täytettynä virastolle. Ilmoitathan myös selvästi yhteystiedot hakemuksessa.
 • työn valmistuessa toimita kuitit toteutuneista kustannuksista.
 • mikäli työ koskee talousvesihuollon kohdetta, vedestä tulee olla tehtynä testausseloste ja toimitettava yhdessä kuittien kanssa virastolle. Avustuksen myöntämiseksi vedenlaatu tulee olla suositusten mukainen.
 • hakemus

Avustuksen määrä

 • enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 850 €.

Avustuksen maksaminen

 • maksetaan kun työ on kokonaan valmis
 • laskut esitetty
 • vesi on todettu laboratoriotutkimuksella soveltuvaksi talouskäyttöön

Yhteystiedot

Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuslomake