Varhaiskasvatuspalvelut

Murupolku

Päivähoitopalvelut

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka lähtee lapsen tarpeista ja mielenkiinnonkohteista. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää. Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Ilomantsissa Vunukan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Yhteystiedot

Piia Kurvinen yhteystieto

Jenni Räty Varhaiskasvatuksen esimiehen varahenkilö jenni.räty@edu.ilomantsi.fi