Varhaiskasvatuspalvelut

Murupolku

Päivähoitopalvelut

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 h/vko.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joka lähtee lapsen tarpeista ja mielenkiinnon kohteista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea ja täydentää kotien kasvatustehtävää. Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Ilomantsissa Vunukan päiväkodissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivähoidossa ja avoimessa päiväkodissa.