Uusi oppilas kuva

Uusi oppilas

Tervetuloa uusi oppilas!

Pogostan koulussa järjestetään opetusta seuraavasti:
 
0.-6. luokkien opetus on Pogostan alakoulun tiloissa, Ylätie 10a, Ilomantsi.

Esikouluun ilmoittaudutaan 31.3.2021 mennessä. Ensimmäiselle luokalle ei tarvitse ilmoittautua, mikäli oppilas käy koulussamme esiluokkaa. Mikäli oppilas ei ole käynyt kunnassamme esiopetusta ja hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuonna 2021 ilmoittautuminen puhelimitse yhtenäisen perusopetuksen rehtorille Kaisu Saarelle numeroon 040 104 3130.

7.-9. luokkien opetus Pogostan yläkoulussa, Pogostantie 15 a, Ilomantsi.

6. luokan keväällä kaikki seuraavan syksyn 7. luokkalaisten huoltajat saavat täytettäväksi "Kyselyn tuleville 7. luokkalaisille", jossa tiedustellaan koulun käyntiin liittyviä asioita. 6. luokan keväällä Pogostan koulun rehtori, koulukuraattori, oppilaanohjaaja ja erityisopettaja tapaavat 6. luokan luokanohjaajan ja oppilaat. Lisäksi Pogostan koulussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä tutustumispäivä uusille 7. luokan oppilaille.

Ilomantsin kuntaan muuttavien oppilaiden tietoja toivomme saavan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoittautumisvaiheessa on hyvä olla esillä oppilaan KELA-kortti,  4., 5., 6., 7., 8. ja 9. vuosiluokalle ilmoittautuessa on hyvä pohtia etukäteen koulumme valinnaisainetarjontaa opiskeluvuotta ajatellen.

Valinnaisainetarjonta 2022-2023

4.-6.vuosiluokka
7. vuosiluokka
8. vuosiluokka
9. vuosiluokka

Yhteystiedot