Työllistämisen kuntalisän hakuohje yrittäjille

Työllistämisen kuntalisän hakuohje työnantajille

Työllistämisen kuntalisän hakuohje työnantajille

 1. Työllistämisen kuntalisä voidaan myöntää palkkiona työnantajalle, joka työllistää ilomantsilaisen työttömän, joka kuuluu johonkin seuraavista kohderyhmistä:
 • yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
 • alle 29 -vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk (ikämääritys työnaloituspäivä)
 • yli 29 -vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 9 kk (ikämääritys työnaloituspäivä)
 •  työtön, joka on kunnan työllisyyspalvelujen asiakas

Palkatun työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia/viikko ja työn keston vähintään neljä viikkoa

 1. Työllistämisen kuntalisää myönnetään kunnan varattujen määrärahojen puitteissa ja hakemusten saapumisjärjestyksessä.
   
 2. Työllistämisen kuntalisää on haettava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työnantaja varmistaa ennen varsinaisen kuntalisähakemuksen jättämistä kunnan työllisyyskoordinaattorilta, että suunniteltu työsuhde täyttää kuntalisän myöntämiskriteerit. Työnantajan tulee tehdä varmistus myös silloin, kun kuntalisää haetaan kunnan työllisyyspalveluista ohjatun henkilön työsuhteeseen.
   
 3. Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää yrityksille, järjestöille, säätiöille ja yksityisille työnantajille. Poikkeuksena kuntayhtymät, joille kuntalisää ei voida myöntää.
   
 4. Työllistämisen kuntalisän hakulomake- ja ohjeet löytyvät internetistä osoitteesta http://www.ilomantsi.fi/tyollistamisen-kuntalisa
   
 5. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta. Tarvittaessa kunta voi pyytää myös muita liitteitä esim. kopion palkkatukipäätöksestä.
   
 6. Työllistämisen kuntalisä maksetaan työnantajalle sopimuksen mukaan. Suosituksena on, että palkkio maksetaan kertakorvauksena.
   
 7. Päätös työllistymisen kuntalisästä annetaan kahden (2) viikon sisällä siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on saatu. Työllisyyspalvelut lähettävät kuntalisäpäätöksen tiedoksi hakijalle sähköisesti tai postitse mikäli sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista.
   
 8. Työllistämisen kuntalisä on de minimis- tukea, ns. vähämerkityksinen julkinen tuki, Komission asetus (EU) N:o 1407/2013. Tuen saajan on seurattava julkisten tukien kautta saatujen de minimis – tukien yhteismääriä ja etteivät ne ylitä asetettuja raja-arvoja.
   
 9. Työllistämisen kuntalisää ei voida myöntää, mikäli työnantaja saa työllistämiseen 100 % palkkatuen.
   

Työllistämisen kuntalisän suuruus

 •  Kuntalisää voidaan myöntää 350 euroa/ kuukausi/ työntekijä. Kuukauden ajanjakso voi olla esim. 1.-31.5. tai 4.6.- 3.7.
   
 • Kuntalisän kesto 4- 35 viikkoa. Tukea myönnetään pääsääntöisesti enintään työssäoloehdon täyttävälle ajalle.
   
 • Mikäli työsuhde keskeytyy, niin kuntalisää maksetaan vain siltä ajalta, kun työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa (yksittäisten työpäivien osuus lasketaan 350 € / 21,5 työpäivää, 16,28 €/ työpäivä).

 

Työllistämisen kuntalisän myöntämisen ja maksatuksen ehdot

 

 • Kuntalisää voidaan myöntää työnantajalle palkkiona kuntalisän kohderyhmään kuuluvan ilomantsilaisen työttömän työllistämisestä. Työllistettävän kotikunnan tulee säilyä työsuhteen aikana kuntalisän myöntäneessä kunnassa.
   
 • Kuntalisää voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään siihen saakka, kun työttömyysturvaan liittyvä työssäoloehdon täyttyy.
   
 •  Palkatun työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia/viikko. 
                             
 •  Kunta suosittaa, että työsuhteet alkavat maanantaisin, jotta jokainen työviikko kerryttää työssäoloehtoa.
   
 • Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia ja asianomaisen alan työehtosopimusta.
   
 • Työnantaja ei ole olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Kunta maksaa työllistämisen kuntalisän sovitusti siinä vaiheessa, kun työnantaja on toimittanut maksatusta varten palkkalaskelmat ja palkkamaksutositteet. Tarkat ohjeet tositteiden toimittamisesta löytyvät kuntalisäpäätöksestä.

Kuntalisä maksetaan kuntalisähakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille kahden viikon kuluessa tositteiden saapumisesta. Maksatusta on haettava kolmen kuukauden sisällä kuntalisäjakson päättymisestä.

 

Työllistämisen kuntalisän hakeminen 

 

Lähetä allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteella

Ilomantsin kunta/ Työllisyyskoordinaattori

Työllistämisen kuntalisä

Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

 

Lisätietoja hakumenettelystä ja työllistämisen kuntalisästä