Tukiopetuskuva

Tukiopetus

 

Poikkeustilanteissa ja lyhyinä jaksoina opettaja voi antaa oppilaalleen tukiopetusta. Tällaisia tilanteista ovat esimerkiksi pitkän poissaolon vaatimat sairaudet. Tukiopetuksen lisäksi on erittäin tärkeää, että koti tukee lapsen opiskelua myös erityistilanteessa.

Ilomantsin kunnan kouluissa opiskelua tuetaan oppiaineen tunneilla eriyttämisen keinoin oppilaan tarpeiden mukaan. Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetus on opetuksen eriyttämisen muoto, jota voidaan käyttää niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessa. Sille on ominaista tehtävien yksilöllisyys sekä ajan varaaminen oppilaan yksilölliseen tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan ohjaamiseen.

Luokanopettajan tai aineenopettajan järjestämä tukiopetus on ensisijainen opetuksen tukitoimi. Toinen opettaja voi myös toimia samanaikaisopettajana tukea tarvitsevan oppilaan luokassa yhdessä luokan- / aineenopettajan kanssa koulun resurssin puitteissa.

Tukiopetusta järjestetään oppilaan tai huoltajan pyynnöstä tai opettajan aloitteesta väliaikaisesti opinnoissaan tukea tarvitsevalle oppilaalle oppituntien ulkopuolisena aikana.

Pogostan koulussa järjestetään mahdollisuuksien mukaisesti läksykerho, joissa koulunkäyntiohjaajan tai kasvatusohjaajan kanssa voi tehdä kotitehtäviä. Niille oppilaille, jotka ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä on mahdollisuus kotitehtävien tekemiseen yhdessä koulunkäyntiohjaajien kanssa.

Yhteystiedot