Oppilashuollon kuva

Murupolku

Apua ja tukea oppilaalle ja opiskelijalle

 

Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaiden kouluterveydenhuollosta sekä sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista palveluista säädetään kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa.
 
Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Sen toteuttaminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon avulla edistetään oppilaan terveyttä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi sekä tuntee yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöön ja saa kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa.
 
Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön, oppilaiden ja kotien kanssa. Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää yhteisöllisen, yksilöllisen, ennaltaehkäisevän ja hoitavan työn.

Pogostan koulun ja Ilomantsin lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

 

Apua ja tukea oppilaalle

Oppimista tukevat yleisesti muun muassa

Yhteystiedot