Torisääntö pääkuva

Torisääntö

 1. Ilomantsin kunnassa on torikaupan harjoittaminen sallittua torilla, linja-autoaseman takaosassa ja keskuspuiston ja Kalevalantien välisellä pysäköintialueella
   
 2. Harjoitettaessa myyntitoimintaa torilla ja muilla myyntitoimintaan osoitetuilla alueilla, on voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi noudatettava tämän järjestyssäännön ja kunnan viranomaisen sen nojalla antamia määräyksiä sekä muiden kunnallisten järjestyssääntöjen määräyksiä.
   
 3. Torikaupan harjoittaminen on sallittu arkisin ma - pe klo 7.00 - 16.30. lauantaisin 7.00 -15.00. Iltatorikauppaa saa harjoittaa kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa teknisen lautakunnan määrääminä aikoina.

  Toriajan päätyttyä on myyjä velvollinen siistimään myyntipaikat ja hoitamaan jätteet niihin varattuihin paikkoihin torialueella. Omat myyntipöydät ja muut omat kalusteet on myös raivattava pois myyntiajan päätyttyä.
   
 4. Varsinaisella torille ei saa tuoda linja- ja kuorma-autoja, vaan niistä tapahtuva myynti tulee tapahtua linja-autoaseman takaosassa tai keskuspuiston ja Kalevalantien välisellä pysäköintialueella. Pakettiautoista voidaan myyntitoimintaa harjoittaa suoraan autosta, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille torimyyjille / asiakkaille. Henkilöautoista myynti on kiellettyä. Tavaroiden purkaminen ja lastaus voidaan tehdä myös henkilöautoista torilla. Agrikaatin käyttö on toriaikoina kielletty.
   
 5. Torin järjestystä ja järjestyssääntöjen noudattamista valvoo kunnan toimesta palkattu henkilö, joka vastaa myös torimaksujen perinnästä teknisen lautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti. Lisäksi tulee noudattaa poliisiviranomaisen ohjeita ja terveys- ja ympäristölainsäädännössä säädettyjä lakeja, asetuksia ja hyviä kauppatapoja.
   
 6. Myyntipaikkoja on torilla rajallinen määrä ja ne ovat ensisijaisesti torikauppaa harjoittavien henkilöiden ja yritysten käytössä. Toripaikat saa täyttää päivittäin saapumisjärjestyksessä, yksi pöytäpaikka myyjää kohti. Vakiopaikka voidaan osoittaa myyjälle, joka harjoittaa torilla myyntitoimintaa ympäri vuoden.
  Torimaksun voi maksaa päivämaksuna, viikkomaksuna, kuukausimaksuna, puoli- ja kokovuosimaksuna teknisen lautakunnan vahvistamien taksojen mukaisesti.
   
 7. Myyntipaikoissa saadaan myydä ainoastaan siinä myytäväksi sallittuja tuotteita, kuten siitä on erikseen säädetty tai määrätty.
   
 8. Kunnan myyntiä varten mahdollisesti osoittamaa kalustoa, välineistöä ja laitteita on käytettävä siten, ettei niille aiheuteta haittaa tai vahinkoa.
   
 9. Torilla tapahtuva "kirpputoritoiminta" on maksutonta, mutta toripöydät on ensisijaisesti varattu torikauppaa harjoittavien yrittäjien käyttöön. Mikäli klo 9.00 jälkeen on toripöytiä vapaana voidaan ne ottaa kirpputorimyyntiä varten.
   
 10.  Myyntipaikan vuokraaja on velvollinen alistumaan niihin toimenpiteisiin, jotka vuokra-aikana mahdollisesti käyvät tarpeellisiksi, esimerkiksi liikenne- ja katutöiden tai muiden järjestelyjen takia.
   
 11. Torilla ja muilla vastaavilla torimyyntiin tarkoitetuilla alueilla tulee noudattaa tätä torisääntöä ja siinä annettuja ohjeita. Mikäli joku ei suostu noudattamaan annettuja ohjeita voi torivalvoja poistaa hänet em. torimyyntipaikoilta. (valvonnasta vastaa kunnallistekniikan palveluvastaava yhdessä kunnallistekniikan työnjohtajan kanssa, kummallakin on oikeus antaa tarvittavia neuvoja ja kehotuksia, mikäli torikauppaan liittyy sellaista toimintaa, mikä ei ole torisäännön mukaista ja voi tarvittaessa poistaa ne myyjät torilta, jotka eivät noudata annettuja torisäännön ohjeita)
   
 12. Marjojen ja sienten ostotoiminta on myös torikaupan alaista toimintaa ja se katsotaan myös maksulliseksi.
   
 13. Torialueen varaukset tehtävä tekniseltä osastolta. Varaukset koskevat koko torialueen varaamista.

Tekninen lautakunta 16.01.2007 § 5, voimassa toistaiseksi

Yhteystiedot