Toimenpidelupa pääkuva

Toimenpidelupa

Toimenpideluvan alaisia ovat mm.

 • katos (alle 30 m²)
 • venevaja (alle 20 m²)
 • grillikatos (alle 15 m², 15-30 m²)
 • katsomo
 • kioski tms.
 • lantavarasto, siilo, liete- tai virtsasäiliö
 • jätevesijärjestelmä
 • masto, piippu, suurehko valaisinpylväs
 • tuulivoimala
 • suurehko laituri
 • maalämpökaivo
 • kattomuodon, katteen tai sen värityksen muutos
 • rakennuksen julkisivun huomattava muutos (kaava-alue)
 • asuinrakennuksen huoneistojärjestely
 • katukuvaan vaikuttavan markiisin asennus (kaava-alue)
 • kiinteän aidan rakentaminen

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä

Toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat

Toimenpidelupahakemus (1 kpl)
Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta. Hakijana rakennuspaikan kaikki haltijat tai yksi muiden valtuuttamana (valtakirja liitettävä hakemukseen).

Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (1 kpl)
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai muusta vastaavasta.

Kartat (2 kpl)
Ote asema-, ranta-asemakaavasta tai yleiskaavasta kaava-alueen lupiin (saa tekniseltä osastolta), kiinteistörekisterin karttaote (saa maanmittauslaitoksen palvelupisteestä tai rakennusvalvonnasta)

Asemapiirustus (2 kpl)

Muut liitteet
Liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoa liitteistä saa rakennusvalvonnasta.

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.