S2opetus

S2 Suomi toisena kielenä opetus

S2-opetus on tarkoitettu oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi ja jonka suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Kielitaidon tason arvioi S2-opetusta antava opettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.  Päätöksen tekee koulu. Kielitaidon tason arvioimisessa on otettava huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen, sanasto ja rakenteet.  Sujuva puhekieli ei ole tae äidinkielisen tasoisesta osaamisesta.

S2 on yksi äidinkieli ja kirjallisuus – oppiaineen oppimääristä. Muita ovat suomi, ruotsi, saame, viittomakieli tai romani äidinkielenä. S2 -oppimäärä ja kehittyvä kielitaito otetaan huomioon myös muita oppiaineita arvioitaessa. S2-opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja se tukee yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa oppilaan monikulttuurista identiteettiä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon myös jatko-opintoja varten.

Suomi toisena kielenä perusopetuksessa (opetushallitus)

Yhteystiedot

Päivi Nenonen

sivistysjohtaja-lukion rehtori
 040 104 3150
paivi.nenonen@ilomantsi.fi