Murupolku

Säpinä, seniorit – Kaatumiset kuriin! 1-osa

Säpinä, seniorit – Kaatumiset kuriin!    Mediatiedote 11.10.2021

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen liikuntatyöryhmä yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa haastaa kaikki yli 65-vuotiaat pohjoiskarjalaiset tiedostamaan kaatumisvaaransa.

Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Joka kolmas 70 vuotta täyttänyt henkilö kaatuu vähintään kerran vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinasteisia vammoja. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista. Kaatumisvammojen seurauksena yli 65-vuotiasta pohjoiskarjalaisesta lähes 300 henkilöä saa vuosittain lonkkamurtuman. Kaatumisia siis kannattaa ehkäistä.

Vaikuttamiskampanja toteutetaan ajalla 18.10-12.11.2021 Kampanjassa hyödynnetään KaatumisSeula-hankkeen tuottamia materiaalia sekä kokeillaan lihas- ja tasapainoharjoitteita. Tule testaamaan ja kokeilemaan!

Säpinä, seniorit – Kaatumiset kuriin! 2-osio

  • Kaatumisvaaran arviointilomake on tarkoitettu karkean kaatumisvaaran arviointiin. Lomake perustuu itsearviointiin ja tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse.
  • Tarkistuslistaan on koottu sellaisia kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa ja siten vaikuttaa omaan kaatumisvaaraansa kotikonstein.
  • 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn on muistilista-tyyppinen materiaali, jossa on esiteltynä 10 tutkimuksissa tehokkaaksi todettua kaatumisten ehkäisykeinoa.

 

Kaatumiset kuriin kampanjan materiaalit ovat jaettavissa kuntakohtaisissa palveluissa (liikuntaryhmät, vertaisohjatutryhmät). Lisäksi kaatumisvaaran voi arvioida itse myös oheisen verkkosovelluksen avulla. https://terveurheilija.fi/kaatumisseula/

Säpinä, seniorit – Kaatumiset kuriin! 3-osio

Kampanjan toteutusta ovat tukemassa Pohjois-Karjalan kunnat, Itä-Suomen Liikuntaopisto, Pohjois-Karjalan Liikunta sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

 

logot

Hydrohex-vesijumppakampanja mainos

Hydrohex-vesijumppakampanja

Kari Hyvärinen yhteystiedot

Lisätietoja:

Kari Hyvärinen

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi

p. 044 322 4848

Säpinä, seniorit – Kaatumiset kuriin! 4-osa- mainoskuva

Säpinää seniorit -kaatumiset kuriin mainoskuva