rekisteröidyn oikeudet pääkuva

Murupolku

Tietosuojapyyntölomakkeet


Rekisteröidyllä on aina

  • oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
  • oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
  • oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekisterissä:

  • oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • oikeutta tietojen poistamiseen
  • oikeus siirtää järjestelmästä toiseen
  • oikeus peruuttaa suostumus

Tarkastus- tai korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelua hoitavaan henkilöön tai rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnöt tehdään kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan henkilökohtaisesti Ilomantsin kunnan palvelupisteelle, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina kuvallisesta henkilötodistuksesta, mikäli henkilöä ei entuudestaan tunneta.

Sähköiset pyyntölomakkeet ovat Miunpalvelussa, aloitteet ja palautteet alla. Päästäksesi pyyntöjä tekemään, joudut tunnistautumaan esim. pankkitunnuksilla. Sähköinen palvelupyyntö

Lomakkeet: