Rakentaminen pääkuva

Rakentaminen

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa, neuvoo ja valvoo rakentamista ja rakennettavaa ympäristöä. 

Ilomantsin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntaympäristölautakunta.

Rakennusvalvonnassa käsitellään ja myönnetään rakennus- ja toimenpidelupia sekä valmistellaan kuntaympäristölautakunnassa käsiteltävät luvat.

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan, jotta rakentamistapaohjeet ym. rakentamiseen liittyvät viranomaismääräykset tulee otettua huomioon.

Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Kuntaympäristölautakunta on delegoinut rakennuslupa- ja toimenpidelupapäätösten teon toimitilaesimiehelle. Lupapäätöksiä tehdään pääsääntöisesti kolmen viikon välein. Hakemukset liitteineen (hakemusasiakirjat täydellisinä) tulee jättää teknisen osaston rakennusvalvontaan viimeistään kolme viikkoa ennen sitä päätöspäivää, mihin käsittelyyn hakemukset halutaan. Käsittelyaikataulua voi tiedustella tarkemmin rakennusvalvonnasta.

Rak.hankkeen vireilletulo ja kuuleminen MRL 133 §, MRA 65 §:

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapureille ja varattava heille vähintään 7 vuorokautta huomautuksen laatimiseen. Tämän lisäksi hallintolaki edellyttää, että huomautuksen toimittamiseen rakennusvalvonta-viranomaiselle tulee varata vähintään 7 vuorokautta aikaa.

Toimistotyöt huomioiden rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaan naapureiden kuulemiseen on varattava aikaa vähintään kolme (3) viikkoa.

Siltä osin kuin hakija on liittänyt hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen (naapurien kirjallinen selvitys kuulemisesta allekirjoituksin), ei edellä säädetty viranomaisen toimittama kuuleminen ole tarpeen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on samanaikaisesti tiedotettava asian vireilläolosta sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla, esim. vapaamuotoinen kyltti tai juliste.

Asiakirjatilaukset tekninen

Piirustusten ja muiden lupa-asiakirjojen tilaukset ja tietopyynnöt rakennuslupa-arkistosta kirjaamo@ilomantsi.fi

Tilaukseen toimitus ja laskutustiedot. Toimitusaika on vähintään 2 viikkoa.

Rakennusvalvonta yhteystiedot

Rakennusvalvonta Ilomantsin kunta, tekninen toimisto Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi 040 104 3000 (vaihde)

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä ajanvarauksella.

Rakentamisen ABC

 

Rakentajan ABC logo teksti, linkki