Rakennustietoilmoitusten pääsivun kuva

Rakennusrekisteritiedot

Ilmoitus Ilomantsin kunnan rakennusrekisteritietoselvityksestä

 

Ilomantsin kunnassa on aloitettu rakennusrekisteritietojen laadun parannus. Selvityksen tarkoituksena on korjata ja saattaa ajan tasalle virheelliset ja puutteelliset tiedot eri viranomaisten käytössä olevaan rakennus- ja huoneistorekisteriin. Virheelliset ja puutteelliset tiedot rekistereissä johtuvat muun muassa maataloustoiminnan loppumisesta kiinteistöillä, jolloin maatalouskäytössä olleet rakennukset ovat poistuneet rekisteristä. Rekistereiden ylläpidossa on lisäksi ollut käytössä useita ohjelmistoja. Ohjelmistopäivitysten ja muutosten seurauksena on rakennustietoja siirtynyt ja poistunut rekisteristä virheellisesti.

Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa korjaamme rekisterissä olevat merkintävirheet, jonka yhteydessä teemme lisäksi kokonaisvaltaisen kiinteistötarkastelun. Hyödynnämme kartta- ja ilmakuva-aineistoa. Tarkastelemme tarkemmin sellaisia kiinteistöjä, joissa on havaittavissa puutteita esimerkiksi osoitteiden, rakennusten pinta-alojen/varusteiden ja rakennuslupien suhteen.

Olemme yhteydessä mm. sellaisiin kiinteistönomistajiin, joiden kiinteistön rakennustiedoissa on epäselvyyksiä. Mahdollisista kiinteistökäynneistä olemme yhteydessä omistajiin.

Tällä sivustolla on kyselylomake ja siihen liittyvä ohjeistus. Toivomme, kiinteistön omistajia/haltijoita täyttämään lomakkeen ja lähettämään sen sähköpostilla kirjaamo@ilomantsi.fi tai
kirjeitse osoitteella Ilomantsin kunta Tekninen osasto, Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi.

 

Yhteystiedot

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella

Tekninen toimisto palvelee asiakkaita keskiviikkoisin klo 9-15 ilman ajanvarausta, muina päivinä vain ajanvarauksella.