Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaajan vastuulla yläkoulussa on tukea nuorta hänen koulunkäynnissään ja ohjata oppilasta hänen tehdessään valinnaisainevalintoja, jatkokoulutus- ja uranvalintasuunnitelmia sekä toimia linkkinä jatkokoulutuksen, työelämän ja koulun välillä. Oppilaanohjauksen tuntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Ajankohta ohjaukselle sovitaan henkilökohtaisesti oppilaanohjaajan kanssa. Oppilaanohjaaja vastaa työelämään tutustumisen (TET) järjestelyistä.

Oppilaanohjaajaan voitte ottaa yhteyttä opiskeluun sekä koulutus- ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Ohjaus on kokonaisvaltaista lapsen ja nuoren oppimista, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa ja siihen osallistuvat kaikki opettajat yhteistyössä muiden koulun asiantuntijoiden kanssa. Ohjauksen järjestämisestä koulussamme saatte lisätietoa ohjaussuunnitelmasta ja oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmasta.

Ohjaussuunnitelma

Luokanohjaaja on luokkansa lähiohjaaja seuraten oman luokkansa oppilaiden opintojen etenemistä ja tarjoten tarvittaessa apua opiskelu- tai muissa vaikeuksissa.