Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu sellaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä eri oppiaineiden opiskelemiseen perusopetuksen ryhmässä. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset. Valmistava opetus edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetus antaa suomalaisessa koulussa tarvittavia sosiaalisia, kielellisiä ja tiedollisia valmiuksia.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.

 

Opetushallituksen sivusto Maahanmuuttajataustaiset oppijat esi- ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.