Lukio opiskelu pääsivu

Murupolku

Opiskelu

 

Tervetuloa opiskelijaksi Ilomantsin lukioon!

Lukio-opiskelusta

Lukin opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2021 alkaen ja muuttaa opintoihin liittyviä nimityksiä. Lukion laajuus säilyy samana.

Lukion opinnot jakautuvat valtakunnallisiin pakollisiin, valtakunnallisiin valinnaisiin ja koulukohtaisiin opintoihin.

Lukion oppimäärä

sisältää vähintään 150 opintopistettä, joista vähintään 20 op pitää olla valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Opiskelija voi suunnata opintojaan valtakunnallisten ja koulukohtaisten opintojen valinnoilla. Valintoja on oikeus tarkistaa ennen kurssin ensimmäistä oppituntia. Aloitettua opintojaksoa ei voi keskeyttää, joten tutki opintojaksojen kuvauksia tarkasti. Tarvittaessa kysy lisätietoa aineenopettajalta.

Lukion suoritusohjeet

Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuksia moniin erilaisiin opintosuunnitelmiin: lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa. Yleensä lukio-opintoihin kuluu kolme vuotta.

Opintosuunnitelman toteutumista on syytä seurata jatkuvasti. Siinä sinua auttavat oma ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaaja. He seuraavat opinto-ohjelmasi toteutumista ja neuvovat tarvittaessa. Kun suunnittelet opinto-ohjelmaasi muutoksia, neuvottele ensin ryhmänohjaajasi kanssa selvittääksesi, ovatko suunnittelemasi muutokset mahdollisia ja milloin ne voidaan toteuttaa ja miten ne vaikuttavat jatko-opintosuunnitelmiisi. Muutoksista voit neuvotella myös aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja antaa yleisohjausta sekä uranvalinnan ohjausta. Opintosuunnitelman muutokset on aina ilmoitettava kirjallisesti kansliaan, muutoin ne eivät näy opiskelijarekisterissä.

Opintojaksot opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska uusi asia rakentuu yleensä edellisen pohjalle. Jos haluat poiketa tästä järjestyksestä, neuvottele ensin opettajasi kanssa.

Joitakin opintoja voit myös opiskella itsenäisesti tunneille osallistumatta. Tästä on aina neuvoteltava aineenopettajan kanssa ennen opintojakson alkua.

Lukiolain mukaan lukio tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei rehtori perustellusta syystä myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla enintään lukuvuoden ajaksi lukiopaikkaa menettämättä.

Kahden työjärjestyksessä samaan aikaan olevan opintojakson suorittaminen on mahdollista opintojaan nopeuttavalle opiskelijalle tai muusta perustellusta syystä. Menettelystä on sovittava opettajien kanssa.