Lukio opiskelu pääsivu

Murupolku

Opiskelu

 

Tervetuloa opiskelijaksi Ilomantsin lukioon!

Lukio-opiskelusta

Lukion opinnot jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin, joiden laajuus on keskimäärin 38 tuntia.

Lukion oppimäärä

sisältää vähintään 75 kurssia. Opinto-ohjelmaan pitää sisältyä pakolliset kurssit (47-51) kurssia, vähintään 10 syventävää kurssia, lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja niin paljon, että vähintään 75 kurssia tulee suoritetuksi.

Opiskelija voi suunnata opintojaan syventävien ja soveltavien kurssien valinnoilla. Kurssivalintoja on oikeus tarkistaa ennen kurssin ensimmäistä oppituntia. Aloitettua kurssia ei voi keskeyttää, joten tutki kurssikuvauksia tarkasti. Tarvittaessa kysy lisätietoa aineenopettajalta.

Lukion suoritusohjeet

Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuksia moniin erilaisiin opintosuunnitelmiin: lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa. Yleensä lukio-opintoihin kuluu kolme vuotta.

Opintosuunnitelman toteutumista on syytä seurata jatkuvasti. Siinä sinua auttavat oma ryhmäohjaajasi ja opinto-ohjaaja. He seuraavat opinto-ohjelmasi toteutumista ja neuvovat tarvittaessa. Kun suunnittelet opinto-ohjelmaasi muutoksia, neuvottele ensin ryhmäohjaajasi kanssa selvittääksesi, ovatko suunnittelemasi muutokset mahdollisia ja milloin ne voidaan toteuttaa ja miten ne vaikuttavat jatko-opintosuunnitelmiisi. Muutoksista voit neuvotella myös aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja antaa yleisohjausta sekä uranvalinnan ohjausta. Opintosuunnitelman muutokset on aina ilmoitettava kirjallisesti kansliaan, muutoin ne eivät näy opiskelijarekisterissä.

Kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska useimmat kurssit rakentuvat edellisen pohjalle. Jos haluat poiketa tästä järjestyksestä, neuvottele ensin opettajasi kanssa.

Joitakin kursseja voit myös opiskella itsenäisesti tunneille osallistumatta. Tästä on aina neuvoteltava aineenopettajan kanssa ennen kurssin alkua tai viimeistään kurssin alkaessa. Kursseja voit suorittaa myös verkkokursseina ISOverstaassa.

Lukiolain mukaan lukio tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei rehtori perustellusta syystä myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla enintään lukuvuoden ajaksi lukiopaikkaa menettämättä.

Kahden työjärjestyksessä samaan aikaan olevan kurssin suorittaminen on mahdollista opintojaan nopeuttavalle opiskelijalle tai muusta perustellusta syystä. Menettelystä on sovittava kurssien opettajien kanssa.

Kokeet järjestetään pääsääntöisesti kunkin jakson lopulla koeviikon aikana, jolloin opiskelijalla ei ole muita koulutehtäviä. Koeviikolla noudatetaan muunnettua työjärjestystä. Uusintakuulusteluja järjestetään viisi kertaa lukuvuoden aikana.