Lukion tukea opiskeluun

Opiskelijoiden tuki

Jos opiskelu joskus tuntuu työläältä, ei kannata jäädä yksin murehtimaan. Ota yhteys keneen tahansa koulun aikuiseen, niin mietitään yhdessä, miten olisi parasta edetä.

Luku- ja kirjoitusvaikeus

Kaikki lukioon tulevat tekevät lukiseulan, jotka konsultoiva erityisopettaja Kaija Hulkko tarkastaa. Jos tulokset viittaavat lukivaikeuteen, tehdään lisätestejä, ja niiden tulosten perusteella opiskelija voi saada lukilausunnon. Opiskelijalla on lukivaikeuden perusteella oikeus tukitoimiin lukioaikana ja erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnossa.
 

Muu tuen tarve

Joskus elämäntilanteeseen tai terveydentilaan liittyvät asiat hidastavat opiskelua. Jos jäät kurssilla jälkeen esimerkiksi sairauspoissaolojen takia, voit pyytää tukiopetusta. Opintosuunnitelmaa voidaan muuttaa kesken opintojen, mutta se kannattaa tehdä tarkasti yhdessä opon kanssa.